Anasayfa

BİLİRKİŞİLİK MÜESSESESİ ve TERCÜMANLIK

Hukuki uyuşmazlıkları çözmekle görevli yargı makamlarının özellikle hâkimin, hukuki bilgi ve tecrübesini aşan, ancak özel ve teknik bilgi ile çözümlenebilecek nitelikte bulunan uyuşmazlıklarda farklı alanlarda bilgisine başvurulan kişiye bilirkişi denir.

Bilirkişiler (bazı durumlar hariç), il adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen bir listede yer alan gerçek veya tüzel kişiler arasından seçilirler. Bilirkişi atanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı da bu yetkiyi kullanabilir.

Yeminli Tercümanlar da bilirkişi sayılmaktadır. İl adli yargı adalet komisyonları tarafından her yıl düzenlenen listede yer alan tercümanlar ile bunların dışında hâkimin bilgisine başvurduğu diğer yeminli tercümanlar bilirkişi sayılmaktadır. Tercümanlar da bilirkişi sayıldıklarından bilirkişinin reddi sebepleriyle reddedilebilirler.

Bilirkişilik ve Tercümanlık meslekleri hukukun işleyişine yardımcı olan, etkin ve efektif ilerlemesine katkı sağlayan yardımcı hukuk kaynakları olmakla birlikte sağlıklı ve objektif bir karar verilmesine son derece katkı sağlayan önemli meslek gruplarıdır.